Чи можуть встановлювати обов’язки для телерадіоорганізацій нововведення в телерадіозв’язку?

З 1 лютого 2022 року почав діяти новий Порядок формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються (далі — Порядок). Дотепер, був відсутній чіткий механізм, який регулював би питання надання такого рішення, однак, після впровадження Порядку, повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі — Національна рада) значно розширено, а роботу телерадіоорганізацій ускладнено.

Відповідно до вимог статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон), ретрансляція іноземних телепередач може здійснюватися у разі виконання таких вимог, як відповідність контенту вимогам чинного законодавства України, а також Європейській конвенції про транскордонне телебачення та головне бути доданими до переліку програм, що ретранслюються за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадую, що також існує Перелік програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Отже, проблема залишається у наданні рішення Національної ради. Процедура отримання такого рішення виглядає таким чином:

  1. Телерадіоорганізація подає до Національної ради заяву встановленого зразка. До заяви додаються: копія дозвільного документа країни походження програми (ліцензія, свідоцтво про реєстрацію тощо); документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника правовласника (виробника) програми (у разі, якщо Заява подається не особисто правовласником (виробником) програми). Документи іноземною мовою додаються із нотаріальним перекладом українською мовою.

Звертаю увагу, що крім зазначеної інформації у Національної ради є права на запит додаткової інформації.

  1. Строк розгляду заяви до 3 місяців, а у разі запиту додаткової інформації до 6 місяців.
  2. Строк розгляду заяви щодо внесення змін відомостей – 45 днів (календарних чи робочих не визначено).
  3. Іноземні телерадіоорганізації, включені до Переліку, підтверджують свої наміри про ретрансляцію до 31 березня кожного третього календарного року після включення їх до Переліку, підтверджуючи або поновлюючи всю інформацію та документи, на основі яких приймалося рішення про включення до Переліку. Не подання документів – є підставою для виключення з Переліку.
  4. Іноземні телерадіоорганізації, програми яких на дату набрання чинності цього Порядку включені до Переліку, протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Порядку, оновлюють інформацію та документи, на основі яких приймалося рішення про включення до Переліку.

Підстави для відмови:

  1. Заявники, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або є особами, щодо яких застосовано санкції, відповідно до Закону України «Про санкції».
  2. Надання неповного пакета документів до Заяви; надання неповної інформації у Заяві; Заява подана з порушенням вимог цього Порядку.
  1. Неможливість проведення моніторингу програми іноземної телерадіоорганізації; до фізичних та/або юридичних осіб, які є власниками, учасниками, акціонерами або творчими працівниками іноземної телерадіоорганізації, застосовано санкції, відповідно до Закону України «Про санкції».
  2. Правовласники (виробники) телепрограм підпадають під юрисдикцію Російської Федерації.

Про залишення Заяви без розгляду Національна рада повідомляє заявника у письмовій формі із зазначенням підстав.

Критика

Юридична проблема цієї процедури полягає у тому, що самовільно прийнятий Порядок розширив повноваження Національної ради.

Якщо положеннями ст. 42 зазначеного закону передбачено, що Національна рада тільки приймає рішення щодо надання дозволу на ретрансляцію, то прийнятим рішенням Національна рада самостійно розширила свої повноваження, запроваджуючи окрему процедуру надання рішення на ретрансляцію.

Так, у статтях 13-15 Закону, відсутні повноваження Національної ради з розроблення та затвердження власними рішеннями порядку/порядків формування переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.

Те саме зазначається і у статті 17 Закону – Національна рада наділена в межах своїх повноважень приймати регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії.

Прийняття Порядку не відноситься до компетенції Національної ради, адже відповідно до статті 42 Закону «Порядок ретрансляції регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Саме закон має встановлювати порядок, або надати повноваження відповідному державному органу, чого не було зроблено.

Так, реалізації положення «про прийняття рішення Національної радою про включення» відбувається шляхом ведення Національною радою згаданого Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

Підбиваючи підсумки

Національною Радою було видано підзаконний нормативно-правовий акт, який юридично не може встановлювати обов’язки для телерадіоорганізацій. Поки Порядок не буде скасовано у законний спосіб, він є чинним  і таким, що попри наявність Закону, встановлює для телерадіоорганізацій додаткові перепони на ретрансляції телепередач.

Тому Порядком буде обмежено доступ іноземних програм на ринок України, чим буде зменшено конкуренцію та створено «сприятливі умови» монополізму медіагруп, що суперечить не лише чинному українському законодавству, але й Європейській конвенції про транскордонне телебачення, ратифікованій Україною у 2008 р.